رشته تذهیب :

    هیات داوران جشنواره در رشته تذهیب با توجه به ارتباط موضوعی آثار ارائه شده و رعایت صحیح تکنیک، چهار اثر متعلق به خانم محدثه چالوک از تهران ، خانم زهرا مهدوی قهساره و آقای روح اله اسحاق زاده از اصفهان و خانم بتول ثابتی از خوزستان را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کرد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

خانم محدثه چالوک

برگزیده

تهران

2

خانم زهرا مهدوی قهساره

برگزیده

اصفهان

3

خانم بتول ثابتی

برگزیده

خوزستان

4

آقای روح اله اسحاق زاده

برگزیده

اصفهان

 

هیئت داوران همچنین آثار هنرمندان زیر در رشته تذهیب را شایسته تقدیر دانست

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

سرکار خانم سمیه محقق طباطبایی

شایسته تقدیر

اصفهان

2

سرکار خانم نسرین ستاری نجف آبادی

شایسته تقدیر

نجف آباد

3

خانم مریم طالب لی

شایسته تقدیر

تهران

4

مریم حاجی فتحعلیا

شایسته تقدیر

قزوین

5

خانم آذر حسین رضا

شایسته تقدیر

اصفهان

6

اعظم وحیدی

شایسته تقدیر

شهرکرد

7

خانم زهرا هاشمی

شایسته تقدیر

شیراز

8

آقای مهدی ظهرابی

شایسته تقدیر

شیراز

9

خانم مونا علیزاده

شایسته تقدیر

اصفهان

10

آقای سید مسعود آقا میری

شایسته تقدیر

اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته نگارگری :

هیئت داوران جشنواره با توجه به ارتباط موضوعی آثار ارائه شده و رعایت نسبی صحیح اصول نگارگری به اتفاق آراء اثر آقای مجید علیزاده و آقای میثم نیلی از اصفهان را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کردند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

آقای مجید علیزاده

برگزیده

اصفهان

2

آقای میثم نیلی

برگزیده

اصفهان

   همچنین هیئت داوران آثار هنرمندان زیر را شایسته تقدیر در رشته نگارگری دانست

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

خانم الهام امین علی

شایسته تقدیر

اصفهان

2

خانم سمیه ذاکری

شایسته تقدیر

مازندران

3

آرزو حسینی

شایسته تقدیر

اصفهان

4

خانم راضیه عابدی لنجی

شایسته تقدیر

اصفهان

 

رشته طراحی نقوش سنتی:

هیئت داوران جشنواره در رشته طراحی نقوش سنتی با توجه به ارتباط موضوعی آثار ارائه شده و رعایت نسبی اصول طراحی سنتی اثر آقای پیمان مهدوی از اصفهان را به عنوان رتبه اول و اثر آقای حمزه علی قادری از شهرکرد را به عنوان رتبه دوم انتخاب کرد . هیات داوران در این بخش اثری را حائز کسب رتبه سوم ندانست .

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

آقای پیمان مهدوی

نفر اول

اصفهان

2

حمزه علی قادری

نفر دوم

شهرکرد

 

     همچنین هیات داوران در این بخش آثار هنرمندان زیر را شایسته تقدیر دانست.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

فاطمه زارعان

شایسته تقدیر

اصفهان

2

پوپک سرمدی

شایسته تقدیر

نجف آباد

 رشته تشعیر:

-        هیئت داوران جشنواره با توجه به ارتباط موضوعی آثار ارائه شده و رعایت نسبی اصول هنر تشعیر آقای علیرضا اسماعیل پور را به عنوان نفر اول و خانم آسیه نصر اصفهانی ا به عنوان نفر دوم معرفی کرد.

-         هیئت داوران در این بخش اثری را شایسته احراز رتبه سوم ندانست.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

آقای علیرضا اسماعیل پور

نفر اول

اصفهان

2

خانم آسیه نصر اصفهانی

نفر دوم

اصفهان

 

 

 

 

 

 

رشته گل ومرغ :

      هیئت داوران جشنواره در این رشته اثری را حائز رتبه اول ندانست. اما رتبه دوم این  رشته را به صورت مشترک به آقای  محسن سید فتاحی از اصفهان و سرکار خانم سمیرا مختارزاده از تهران اختصاص داد. همچنین رتبه سوم این رشته نیز به سرکار خانم مریم صافی اصفهانی  از اصفهان تعلق گرفت .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

محسن سید فتاحی

نفر دوم

اصفهان

2

خانم سمیرا مختارزاده

نفر دوم

تهران

3

مریم صافی اصفهانی

نفر سوم

اصفهان


هیئت داوران آثار  زیر را شایسته  تقدیر در رشته گل ومرغ دانست

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

شهر

1

سید هاشم حسینی

شایسته تقدیر

قزوین

2

خانم فروزان رابطیان

شایسته تقدیر

شیراز

3

رقیه عزیزی

شایسته تقدیر

قزوین

4

ندا احمدی

شایسته تقدیر

اصفهان

5

منصوره جعفری

شایسته تقدیر

اصفهان

6

مهدی ایرانی

شایسته تقدیر

کاشان

  

·        هیات داوران جشنواره با توجه به تعداد آثار رسیده در بخش بالای 45 سال هیچ اثری را حائز رتبه ندانست .

·         هچنین هیات داوران پس از بررسی کلیه آثار رسیده اثری را واجد شرایط معرفی به عنوان اثر برگزیده ندانست .

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.